လုပ်ငန်းခွင် အကြို ဆရာအတတ်ပညာဒီပလိုမာသင်တန်း D.T.Ed (23/18) (ဒုတိယနှစ်)၊(ဒုတိယနှစ်ဝက်) သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရန် ကြေငြာခြင်း

တောင်ငူပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်သို့ လုပ်ငန်းခွင် အကြို ဆရာအတတ်ပညာဒီပလိုမာသင်တန်း D.T.Ed (23/18) (ဒုတိယနှစ်)၊(ဒုတိယနှစ်ဝက်) သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ရန်ကျန်ရှိနေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများပြန်လည်တက်ရောက်နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *