ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလတွင် ကျင်းပခဲ့သော ပညာရေးဘွဲ့ စာမေးစာယူ(၁/၂၂)(ပထမနှစ်)စာမေးပွဲ ၏ တောင်ငူပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် စာစစ်ဌာန တွင် ဖြေဆိုထားသော B.Ed (ပထမနှစ်) အောင်စာရင်း ကြေညာခြင်း

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလတွင် ကျင်းပခဲ့သော ပညာရေးဘွဲ့ စာမေးစာယူ(၁/၂၂)(ပထမနှစ်)စာမေးပွဲ ၏ တောင်ငူပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် စာစစ်ဌာန တွင် ဖြေဆိုထားသော B.Ed (ပထမနှစ်) အောင်စာရင်း ကြေညာခြင်း

အသေးစိတ် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *