ဌာနကူးပြောင်း လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်များ၌ လစ်လပ်လျက်ရှိသော လက်ထောက်ကထိက၊ နည်းပြရာထူးနေရာများတွင် ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် အခြေခံပညာဦးစီးဌာနအောက်ရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများနှင့် ရုံးဌာနများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့် ပူးတွဲ(၁)ပါ သတ်မှတ်ချက်အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဦးစီးအရာရှိ၊ အလယ်တန်းကျောင်းအုပ်၊ အထက်တန်းပြများသည် မိမိတို့ ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)မှ တစ်ဆင့် (၃၁-၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *