ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
ဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာန
တောင်ငူပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်
တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားသင် ဆရာ/မ များအတွက်
အရည်အသွေးမြှင့်အထောက်အကူပြုဆွေးနွေးပွဲ ဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆရာအတတ်ပညာဦးစီးဌာန၊ တောင်ငူပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် တွင် တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားသင် ဆရာ/မ များအတွက် အရည်အသွေးမြှင့်အထောက်အကူပြုဆွေးနွေးပွဲ ဆင်းပွဲအခမ်းအနား အောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *